ปอกะบิด-เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณดีเยี่ยม-ปอกะบิด-นำชัย